Portal Rodu Mikluszka

Genealogia Rodu Mikluszka

Na zjeździe urodziła się idea zbudowania drzewa genealogicznego Rodu Mikluszka. Zapisane na papierowych kartach drzewa zostały przepisane i scalone w wersji elektronicznej i są dostępne pod adresem genealogia.mikluszka.pl. W celu ochrony danych dostęp do nich chroniony jest hasłem, które udostępniane jest na prośbę zainteresowanego przez administratora (e-mail: admin[małpa]mikluszka.pl). W prośbie proszę o podanie podstawowych danych takich jak: imię nazwisko, miasto, numer telefonu. W mailu odeślę hasło potrzebne do logowania, które umożliwi przeglądanie drzewa genealogiczne rodziny ale również dopisywanie własnych danych. Serdecznie zachęcam do włączenia się w budowanie drzewa genealogicznego naszej rodziny.


I ZJAZD RODZINY MIKLUSZKÓW I RODZIN SPOKREWNIONYCH 
15 SIERPNIA 2014 r., PRZEWORSK, ZAJAZD PASTEWNIK


Możliwe jest udostępnienie adresu internetowego w domenie mikluszka.pl.

Administrator:
Waldemar Mikluszka
admin[małpa]mikluszka.pl